ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L’ESTUDI DE LES SERVITUDS DE TRÀNSIT FERROVIARI DE LA VIA DEL CARRER 4 DE LA ZONA FRANCA

Número d'expedient: 18-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: CINESI, S.L.U.
Valor d'adjudicació: 16.485,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 13/02/2015