AVALUACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL DELS POLÍGONS INSERITS EN EL CONTINU URBÀ DE BARCELONA

Número d'expedient: 13-2018
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 21.761,85 € (IVA inclòs)
Adjudicatari: INSTITUT ILDEFONS CERDA
Valor d'adjudicació: 21.659,00€ (IVA inclòs)
Data d'adjudicació: 01/03/2018
Durada: 5 mesos