AVALUACIÓ ECONÒMICA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DE LES PLANES

Número d'expedient: 05-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: DUATIS ARQUITECTES,S.L.P.
Valor d'adjudicació: 5.500,00.- Euros (IVA exclòs)
Data d'adjudicació: 15/01/2015