COL·LABORACIÓ TÈCNICA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE TISU XARXA D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES

Número d'expedient: 60-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: JUAN LUIS CAMPOY SOTO
Valor d'adjudicació: 3.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 13/05/2015