DIVERSES MAQUETES DEL SECTOR MARÍTIM DE MONTJUÏC

Número d'expedient: 07-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: ELETRES LAAN MAQUETAS Y DISEÑO, S.L.
Valor d'adjudicació: 9.250,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 04/02/2015