ELABORACIÓ D’UN AIXECAMENT BATIMÈTRIC AMB EQUIP MULTIFEIX EN LA DÀRSENA DEL PORT OLÍMPIC

Número d'expedient: 42-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 5.000,00 € (IVA exclòs)
Adjudicatari: TECNO AMBIENTE, SL
Valor d'adjudicació: 4.800,00 € (IVA exclòs)
Data d'adjudicació: 07/07/2017