ENCÀRREC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL PROJECTE EXPOGRÀFIC ‘FROM THE SEAFRONT TO THE WATERFRONT’

26.994,89 + 3680,25€ setmanals si pròrroga

COMPLEMENT DE 1.565,99 EUR

Número d'expedient: 28-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: TORRES SERVICIOS TÉCNICOS, S.L.
Valor d'adjudicació: 28.560,88IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 02/03/2015