ENCÀRREC PER DONAR SUPORT A LA CONCRECIÓ, DIRECCIÓ, FALICILITACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DE LES CONCLUSIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE L’AVANÇ DEL PLA DEL PEPNat DE COLLSEROLA

Número d'expedient: 08-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Tipus de tramitació: Ordinaria
Data límit presentació d'ofertes: 13/02/2015
Pressupost de licitació: 59.000,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: MANAGEMENT MOMENTUM, S.L.
Valor d'adjudicació: 54.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 19/02/2015