ESTUDI DE LA COTA D’INUNDACIÓ A LES PLATGES DE LLEVANT I NOVA MAR BELLA COM A CONSEQÜENCIA DE TEMPORALS MARÍTIMS

Número d'expedient: 05-2018
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 1.452,00 € (IVA inclòs)
Adjudicatari: ENGINYERS I CONSULTORS EN SOSTENIBILITAT S.L.U.
Valor d'adjudicació: 1.210,00 € (IVA inclòs)
Data d'adjudicació: 05/02/2018
Durada: 1 mes