ESTUDI PER IDENTIFICAR LES NECESSITATS DE LES EMPRESES DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE BARCELONA

Número d'expedient: 47-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 11.600,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: GABINET CERES, S.L.
Valor d'adjudicació: 11.600,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 07/04/2015