ESTUDI PER TAL D’ANALITZAR LA FUNCIONALITAT DEL TORRENT TAPIOLES COM A CONNECTOR ECOLÒGIC

Número d'expedient: 16-2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 8.500,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: MINUARTIA ESTUDIS AMBIENTALS,S.L.
Valor d'adjudicació: 8.388,43€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 27/06/2016