ESTUDI TOPOBATIMÈTRIC DE LES PLATGES DE BARCELONA

Número d'expedient: 48-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 13.000,00 (IVA exclòs)
Adjudicatari: GEOFISICA MAR Y TIERRA, SA
Valor d'adjudicació: 12.700,00 (IVA exclòs)
Data d'adjudicació: 28/07/2017