INFORME D’AUDITORIA SOBRE LA METODOLOGIA I HIPÒTESIS DEL DOCUMENT DE CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DELS MUNICIPIS METROPOLITANS OPERATS, PER AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.

Número d'expedient: 06-2018
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 3.630,00 € (IVA inclòs)
Adjudicatari: BERRYSAR, S.L.
Valor d'adjudicació: 3.509,00 € (IVA inclòs)
Data d'adjudicació: 01/02/2018
Durada: 7 dies