MILLORA DE L’EINA DE CÀLCUL PER A LA QUANTIFICACIÓ DE COSTOS EXTERNS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I AVALUACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA

Número d'expedient: 05-2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 18.000,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: ESTUDI RAMON FOLCH I ASSOCIATS, S.L.
Valor d'adjudicació: 17.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 12/04/2016