PRIMERA CARACTERITZACIÓ ECOLÒGICA DELS ESPAIS INTERSTICIALS DE L’AMB a CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS

Número d'expedient: 59-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: CREAF
Valor d'adjudicació: 17.950,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 08/04/2015