PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MAKING OFF I VÍDEO RESUM DE L’EXPOSICIÓ SOBRE EL FUTUR PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Número d'expedient: 11-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: AVALON MULTIMEDIA,S.L.
Valor d'adjudicació: 4.726,44€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 03/02/2015