PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ ENTRE BARCELONA REGIONAL I PAYKAN PER LA MISSIO DE RECLUTAR CANDIDATURES PER VARIES POSICIONS

Número d'expedient: 44-2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: PAYKAN
Valor d'adjudicació: 17.600,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 01/09/2016