PROPOSTA D’ENCÀRREC, A PETICIÓ DEL CONSORCI DEL BESÒS, PER A L’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN EL PROCÉS DE REDACCIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA I SANT ADRIÀ DEL BESÒS I EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS I ENTRE EL CARRER GUIPÚSCOA-TIBIDABO I LA GRAN VIA

Número d'expedient: 65-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 4.500,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: ROUSAUD COSTAR DURAN, S.L.P.
Valor d'adjudicació: 4.500,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 10/09/2015