PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A L’ÚS COM A EQUIPAMENT DE LA FINCA DE CAN GARCINI

Número d'expedient: 64-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 4.000,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: DUATIS ARQUITECTES, S.L.P.
Valor d'adjudicació: [:ca] 4.000,00.- Euros (IVA exclòs) [:en]4.000,00€ IVA Exclòs[:es]4.000,00€ IVA Exclòs[:]
Data d'adjudicació: 09/09/2015