PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ D’INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL RECINTE DE MERCABARNA I LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM DEL RECINTE DE MERCABARNA FLOR

Número d'expedient: 41-2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Valor d'adjudicació: 12.700,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 18/11/2016