[:ca]PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS COMPLEMENTARIS A L’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL LÍMIT DE TERME MUNICIPAL DE BARCELONA I SANT ADRIÀ DEL BESÒS I EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS, I ENTRE EL CARRER GUIPÚSCOA -TIBIDABO I LA GRAN VIA[:en]PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS COMPLEMENTARIS A L’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL LÍMIT DE TERME MUNICIPAL DE BARCELONA I SANT ADRIÀ DEL BESÒS I EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS, I ENTRE EL CARRER GUIPÚSCOA -TIBIDABO I LA GRAN VIA

 [:es]PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ D’ESTUDIS COMPLEMENTARIS A L’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT COMPRÈS ENTRE EL LÍMIT DE TERME MUNICIPAL DE BARCELONA I SANT ADRIÀ DEL BESÒS I EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS, I ENTRE EL CARRER GUIPÚSCOA -TIBIDABO I LA GRAN VIA[:]

Número d'expedient: 01-2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 2.500,00 IVA Exclós
Adjudicatari: DUATIS ARQUITECTES, S.L.P.
Valor d'adjudicació: 2.500,00 IVA Exclós
Data d'adjudicació: 18/01/2016