PROPOSTA PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE CAIRE IMMOBILIARI A L’ÀMBIT DEL PLA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: UPC-CENTRE DE POLÍTICA DEL SÒL I VALORACIONS
Valor d'adjudicació: 14.573,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 03/03/2015