REALITZACIÓ DE LES TASQUES RELACIONADES AMB LA DEFINICIÓ D’UN DOCUMENT D’ESTRATÈGIA COMPARTIDA PER L’EIX DEL BESÒS

Número d'expedient: 01-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 16.000,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: CLAUDIA VILLAZÓN
Valor d'adjudicació: 15.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 23/01/2017