REALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE COMPORTAMENT EVOLUTIU DE LES PLATGES DE BARCELONA

Número d'expedient: 05-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 15.500,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Valor d'adjudicació: 15.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 03/02/2017