REALITZACIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC D’UN CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS A MONTACA I REIXAC

Número d'expedient: 15-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: AXIOMA CONSULTORS ACÚSTICS. S.L.
Valor d'adjudicació: 2.925,00.- Euros (IVA exclòs)
Data d'adjudicació: 15/02/2015