REALITZACIÓ DEL DOSSIER RESUM DELS TREBALLS DE LIMA

Número d'expedient: 09-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Adjudicatari: JORNET-LLOP-PASTOR, S.L.P.
Valor d'adjudicació: 10.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 07/01/2015