REALITZACIÓ DELS TREBALLS D’ANÀLISIS I AUDITORIA RELATIUS A L’ EMPRESA BARCELONA REGIONAL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SA, I L’ENS PARTICIPAT BcnSuS, AL LLARG DEL PERIÒDE 2012-2015

Número d'expedient: 66-2015
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 37.500€ IVA Exclòs
Data d'obertura d'ofertes: 25/11/2015
Adjudicatari: UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L.
Valor d'adjudicació: 37.500€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 24/12/2015