REALITZACIÓ D’UN ESTUDI TOPOBATIMÈTRIC DE LES PLATGES DE BARCELONA DESPRÉS D’UN EPISODI DE TEMPORAL

Número d'expedient: 02-2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 18.000,00€ IVA Exclòs
Adjudicatari: E-Co2nsulting
Valor d'adjudicació: 17.150,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 08/02/2017