REDACCIÓ DE LA GUIA GLIFOSAT

Número d'expedient: 13-2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Data límit presentació d'ofertes: 01/06/2016
Adjudicatari: ERLEBNIS, S.L.U.
Valor d'adjudicació: 5.000,00€ IVA Exclòs
Data d'adjudicació: 01/06/2016