SUPORT TÈCNIC I JURÍDIC PER A LA REGULACIÓ DE RELACIONS ENTRE ELS DIFERENTS ACTORS QUE INTEGREN EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

Número d'expedient: 03-2018
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Menor
Tipus de tramitació: Ordinaria
Pressupost de licitació: 21.719,50 € (IVA inclòs)
Adjudicatari: CAPIOL INFRASTRUCTURE & ASSET MANAGEMENT, SL
Valor d'adjudicació: 21.719,50 € (IVA inclòs)
Data d'adjudicació: 18/01/2018
Durada: 4 mesos