Acord de col·laboració per a l’obtenció i processament de dades d’un instrument oceanogràfic a la bocana del Port Olímpic de Barcelona