Acord marc de col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)