Addenda a l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a BR de 12 de juny de 2014: assessorament i suport tècnic execució obres municipals i inversions 2014