Addenda a l’encàrrec de gestió relatiu a les tasques d’encaix territorial i urbà de la nova agenda econòmica, per tal del desenvolupar els treballs d’ampliació del mapa de la Barcelona Econòmica