Addenda a l’encomanda de gestió de l’Ajuntament de Barcelona a BR, de 21 de maig de 2013, consistent en la prestació de tasques d’assessorament i suport tècnic directament vinculats a l’execució d’obres municipals i a la realització d’inversions durant l’any 2013