Addenda en relació als treballs relacionats en el marc del servei d’emergència climàtica i educació ambiental (ECEA)