Realització dels treballs per a l’elaboració del balanç d’emissions locals de la ciutat de Barcelona 2010