Comunicació de l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2012