Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions reals a l’entorn metropolità