Annex al Conveni signat en data 26 d’octubre de 2020 de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, relatiu a les tasques d’encaix territorial i urbà de la nova agenda econòmica per a Barcelona – Exposició Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021