Annex de l’encomanda de gestió de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal a BR per al manteniment de les boies flotants de les platges de Barcelona