Aportació per al finançament de l’activitat global i el desenvolupament de projectes 2019