Comunicació aprovació del pressupost per a l’exercici 2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a Barcelona Regional