Aprovació del pressupost per a l’exercici 2017 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a Barcelona Regional