Aprovació del pressupost per a l’exercici 2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a Barcelona Regional