Realització dels treballs per a l’elaboració del balanç d’energia i gasos d’efecte hivernacle de la ciutat de Barcelona 2011-2012