Col·laboració amb l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona pel desenvolupament d’un visor web per visualitzar informació referent en l’estat de l’habitatge