Contracte de serveis de redacció de l’informe ambiental de modificació del planejament urbanístic de l’àmbit del Sector Prim a Barcelona