Contracte per a la substitució del porta llanternes i dels reflectors de radar d’una de les boies d’abalisament dels dics submergits de les platges de Barcelona