Conveni col·laboració per l’elaboració d’una base cartogràfica georeferenciada de les xarxes ferroviàries en el subsòl de Barcelona i Regió Metropolitana